28 grudnia 2023 r. podpisaliśmy umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na objęcie wsparciem projektu pod nazwą: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie obszaru 5.12.15.18″. Dzięki pozyskaniu ponad 8 mln zł będziemy mogli zlikwidować zjawisko wykluczenia cyfrowego w 68 miejscowościach z terenu województwa małopolskiego.