Przedsięwzięcie o nazwie: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie obszaru 5.12.15.18” to część programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego priorytetem jest poprawa dostępu do szybkiego internetu.

Wartość działania pod nazwą: “Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” wynosi 13 479 879,21 zł, a na jego realizację otrzymamy 8 649 750,35 zł. Zostaną one przeznaczone na wybudowanie sieci światłowodowej na terenach małopolskich gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice, Wieprz, znajdujących się w powiecie wadowickim, a także gminny Jordanów z powiatu suskiego.

0
GMIN
0
MIEJSCOWOŚCI
0
ADRESÓW
0
PRZEDSIĘBIORSTW
0
KM SIECI

Do 2026 r. inwestycją zostanie objętych ponad 1500 gospodarstw domowych. Dodatkowo, w zakresie przedsięwzięcia zostanie zrealizowana inwestycja własna, dzięki której 35 punktów adresowych – w tym 36 lokali oraz jedno przedsiębiorstwo – znajdzie się w zasięgu sieci zgodnie z wytycznymi konkursu KPO. W ramach projektu powstanie infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca dostęp do Internetu o przepustowości 1 Gb/s. Planowane działania dotyczą przebudowy 294 km istniejącej sieci Beskid Media oraz sześciu węzłów dostępowych.

Zgłoś swój dom do projektu

Poniższe dane są nam potrzebne do weryfikacji możliwości technicznych.

Sprawdź, czy znajdziesz się w zasięgu

Dzięki realizacji projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie obszaru 5.12.15.18”, wielu mieszkańców mniejszych miejscowości otrzyma szansę na dostęp do superszybkiego Internetu światłowodowego.

Projekt obejmuje następujące miejscowości: Nidek, Wieprz, Andrychów, Wadowice, Brzezinka (gmina Andrychów), Roczyny, Rzyki, Sułkowice, Targanice, Zagórnik, Brzezinka (gmina Brzeźnica), Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Półwieś, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Leńcze, Przytkowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce WIelkie, Zebrzydowice, Izdebnik, Skawinki, Jaszczurowa, Koziniec, Świnna Poręba, Zagórze, Bachowice, Spytkowice, Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stronie, Stryszów, Zakrzów, Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice, Babica, Barwałd Dolny, Chocznia, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Klecza Dolna, Klecza Górna, Ponikiew, Roków, Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka, Łętownia, Naprawa, Toporzysko, Wysoka, Kalwaria Zebrzydowska, Jordanów.

Cieszymy się, że dzięki pozyskanym środkom zwiększymy szanse mieszkańców na korzystanie z technologii światłowodowej i w ten sposób będziemy mogli przyczynić się do walki z występującym na tym obszarze zjawiskiem tzw. wykluczenia cyfrowego. Niemniej istotna jest także poprawa dostępu do edukacji mieszkańców, którzy staną się odbiorcami przedsięwzięcia. Dążymy do poprawy komunikacji i wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Dodatkowo, szerokopasmowa sieć światłowodowa pozwoli na zmniejszenie różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.

Aktualności